Hus isolering med Isover facadeisolering

Udvending isolering af hus – også kendt som facadeisolering

En udvendig isolering af dit hus er en super effektiv måde, hvorpå du kan spare mange penge på din varmeregning. Dertil er det 30% mere effektivt at isolere sine ydervægge udefra end indefra, hvilket er en af årsagerne til, hvorfor vi altid anbefaler at isolere sine ydervægge udefra og ikke indefra.

En facadeisolering vil medføre, at varmetabet reduceres markant. I forlængelse af dette vil det reducerede varmetab føre til et bedre indeklima og en økonomisk gevinst på den lange bane.

Hvis du bor tæt på en trafikeret vej, vil du opleve, at dit hus bliver markant mere støjsvagt efter en facadeisolering. Dertil vil en efterisolering resultere i mindre træk i dit hus, hvilket gør indeklimaet mere komfortabelt.

Endeligt er det vigtigt at påpege, at en udvendig isolering af dit hus er yderst godt for miljøet. Ved at spare energi udledes der mindre CO2, hvorfor en udvendig isolering er med til at støtte miljøet.

Facadeisolering er en udvendig isolering af ydervæggen

En ydervæg kan isoleres udefra ved at lægge et lag isolering på den eksisterende mur. Hvis den eksisterende mur består af tunge materialer som f.eks. mursten eller beton, bør der som minimum isoleres med 100 mm. Hvis dine ydervægge derimod består af træmateriale eller andre lette materialeformer, bør der som minimum isoleres med 150 mm.

Før huset blev facadeisoleret
Før huset blev facadeisoleret

 

Efter huset blev facadeisoleret
Efter huset blev facadeisoleret

Hvornår skal et hus have udvendig isolering?

Der er flere tidspunkter, som kan anses som det rette tidspunkt at isolere sine ydervægge udefra på. Hvis dit hus er opført efter 1970, hvor hulmursisolering blev et krav, kan du med fordel isolere dine ydervægge udefra. Det vil give dig yderligere besparelser på din varmeregning, da varmen i mindre grad vil sive ud af dit hjem.

Hvis du har et ældre hus, der er opført før 1970, kan du med fordel få en hulmursisolering inden en eventuel udvendig isolering påbegyndes, da en hulmursisolering i sig selv er en effektiv isoleringstype.

Hvis din facade er i dårlig stand eller utæt, kan en udvendig isolering af huset kombineres med renovering af facaden. Med andre ord er en udvendig isolering et godt udgangspunkt til at få renoveret andre dele af dit hus imens.

Hvad skal du tænke over ved en facadeisolering?

Der er en række parametre, som man skal have in mente, når man overvejer at få udført en facadeisolering. Ved en udvendig isolering kræves det, at der er et tilstrækkeligt tagudhæng.

Herudover ændres der på husets udvendige udseende, hvorfor der bør tages højde for valg af farve, overflade m.m. for at sikre, at der tages højde for det arkitektoniske udtryk. Dertil skal der tages højde for husets vinduer. Vi anbefaler, at de rykkes med ud i takt med, at ydervæggen isoleres, da huset ellers kan fremstå arkitektonisk tungt.

Ilægning af armeringsnæt i facadeisolering
Ilægning af armeringsnæt i facadeisolering

Hvor mange penge kan du spare ved facadeisolering?

Der er rigtig mange penge at spare på varmeregningen ved en facadeisolering af sit hus. Et hus på f.eks. 120 m2, der anvender fjernvarme, vil med en udvendig isolering spare omkring 12.000 kr. om året. Hvis du derimod opvarmer dit hus med olie eller el, vil der være endnu flere penge at spare på varmeregningen.

Det vil omtrent tage 10 – 15 år at tjene sin investering hjem.

BEMÆRK:

I de fleste tilfælde kan du ved en udvendig isolering søge om energitilskud, det kan du læse mere om her på Energistyrelsens hjemmeside. Du er også meget velkommen til at kontakte Calidi her, hvis du ikke fik svar på din søgning, eller har uddybende spørgsmål, så sidder vi klar til at besvare dem.