Indvendig isolering af vægge

Indvendig isolering af vægge og lofter

Indvendig isolering er til dig, som ikke ønsker at røre ved ydersiden af dit hus (f.eks. af arkitektoniske årsager) og samtidig opnå et komfortabelt og varmt indeklima, hvor der er mindre træk fra væggene. En indvendig isolering er et billigt alternativ til en udvendig isolering.

Indvendig isolering – selve arbejdsprocessen

Den indvendige isoleringsproces starter med, at der opbygges et skelet til den indvendige isolering af stål eller træ. Skelettet opsættes direkte på indersiden af husets ydervæg eller det eksisterende loft nedsænkes. Herefter anvendes det valgte isoleringsmateriale, f.eks. ISOVER, som manuelt tilpasses skelettet. Herefter sættes der en dampspærre uden på isoleringen for at undgå, at der opstår fugt. Endeligt tilføres den udvendige beklædning, som kan fås i en bred vifte af farver og teksturer alt efter dine ønsker og behov, men i de fleste tilfælde vil man lave en afslutning med ét eller to lag gipsplader.

Energibesparelser ved indvendig isolering

Hulmursisolering, udvendig isolering og indvendig isolering er de tre metoder, hvorpå du kan isolere din ydermur. Af disse tre metoder er indvendig isolering den isoleringstype, som er mindst energibesparende.

Ved en indvendig isolering er der en risiko for, at ydervæggen bliver kold og fugtig, hvis isoleringsarbejdet ikke udføres korrekt, hvilket i værste tilfælde kan medføre frost- og fugtskader i husets ydervægge. Dertil er det som tommelfingerregel 30 % mere effektivt at isolere sine vægge udefra end indefra, hvorfor dette altid er vores anbefaling, når huse skal efterisoleres.

Vi anbefaler, at du altid undersøger muligheden for en isolere boligen udefra, enten i form af hulmursisolering eller facadeisolering, inden det indvendige isoleringsarbejde igangsættes. I nogle tilfælde er udvendig isolering ikke en mulighed, hvis bygningen f.eks. har fredningsrestriktioner eller af andre arkitektoniske årsager.

Indvendig isolering – dette skal du være opmærksom på

Udover de risici der er ved indvendig isolering, som nævnt i det tidligere afsnit, skal du være opmærksom på, at en indvendig isolering typisk mindsker dit boligareal med nogle kvadratmeter, da der isoleres indad, hvorfor der vil gå noget gulvplads til spilde.

Til gengæld vil du opleve, at din varmeregning bliver markant billigere, og at du kan forvente at spare flere tusind kroner på varmeregningen hvert år. Det skyldes, at varmen ikke kan sive ud gennem væggen som tidligere. Dertil vil værdien af dit hus blive forøget af en indvendig isolering, hvilket er attraktivt i salgsøjemed.

Vi fraråder, at du selv udfører det indvendige isoleringsarbejde, da det kræves et meget nøje isoleringsarbejde for at undgå fugt, råd og skimmelsvamp, hvilket kan volde store gener fremadrettet og være yderst omkostningstungt.

Vi sidder klar i Calidi til at give dig råd og vejledning, hvis du har spørgsmål eller andet.